Fractievergadering 18 januari 2016

 

Liberale vrienden, collega’s, overige belanghebbenden.

 

Aanstaande maandag 18 januari is er weer een openbare fractievergadering. U bent allen van harte welkom!!

 

De fractieavonden hebben een andere indeling gekregen. Van 19:00 uur tot 19:30 is er een niet openbaar deel wat zal bestaan uit een informatieronde van wethouder Schoonderwoerd over de stand van zaken met betrekking tot de opvangt van statushouders in de gemeente Kaag en Braassem. Van 19:30 uur tot 20:00 uur is er ruimte om in te spreken over onderwerpen. Met betrekking tot het verdraaien van de sportvelden te Leimuiden en de bouw van de Meerewijck aldaar hebben Trix van Puffelen en Marijke Keune gevraagd of zij hun standpunt met betrekking tot dit dossier uit mogen leggen tegenover de gezamenlijke fractie’s

 

Daarna start om 20:00 uur de fractievergadering die bij de VVD als vanouds openbaar is.

U bent welkom dus!!

Wat is de vergaderkalender van maandag de 18e:

1.     Opening door de fractievoorzitter

2.     Mededelingen

3.     Ingekomen stukken / mail / brieven.

4.     Behandeling van de stukken van de raadsvergadering van 25 januari 2016

a.     Lijst van ingekomen stukken

b.     Hamerstukken

c.     Verlengen Gemeenschappelijke Regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid A16 en A4

d.     Tariefwijziging rioolrecht 2016

5.     Behandeling van de onderwerpen voor het Politiek Forum van 25 januari 2016

a.     Ingekomen brief inwoner Leimuiden over verkeersveiligheid en verkeersdrukte

b.     Krediet Leimuiden West

6.     Lopende zaken (A. de Graaflaan / doorspreken gevolgen overleg van 19:00 uur / Afgelopen info-avonden (o.a.) Braassemerland / het vormen van de bovenlokale afdelingen. Er is gespreksstof genoeg!

7.     Rondvraag

8.     Sluiting.


En dan nog een aandachtsvestiging.

 

In de voorgaande nieuwsbrief (nieuwbrieven) hebben we mededeling gedaan van de informele borrelavonden op de vrijdagen tussen fractie- en raadsvergadering. Dat houden we overeind. Vrijdag de 22ste zijn de leden welkom op Weteringlaan 22 te Oude Wetering. Deze avond zal in het teken staan van het elkaar een voorspoedig 2016 wensen!! U krijgt van het bestuur nog een separate uitnodiging met daarin alle informatie. Let op uw mailbox!!

Denk mee met de VVD. Heeft u ideeën die ons kunnen helpen met het nog mooier, beter, leefbaarder etc. maken van de gemeente, kom langs. Breng iemand mee die politiek leuk vind om hem kennis te laten maken met de fractie.

Tot de 18e

Paul van Emmerik

Fractievoorzitter VVD Kaag en Braassem.