Fractievergadering VVD 8 februari as.

De openbare fractievergadering van de VVD is weer aanstaande!

Liberale vrienden, belangstellenden voor het openbaar bestuur,

Maandag aanstaande (8 februari) is er weer een avond vol fractievergaderingen in het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 te Roelofarendsveen.

Bij de VVD als vanouds weer openbaar, sinds kort ook voorafgegaan door een gezamenlijk openbaar inspreek-half-uur voor actuele zaken. Op het moment van verschijnen lijken er in dit gezamenlijke moment twee insprekers te komen, te weten de heer Buskermolen met betrekking tot het bouwplan / renovatieplan sportvelden te Leimuiden en de heer Nijhof, met als onderwerp het bouwen van (het bezwaar tegen het bouwen van. . )een veestal te Woubrugge / A. de Graaflaan.

De vergadering van de VVD begint om 20:00 uur. Wilt u tevens luisteren naar de actuele onderwerpen hiervoor genoemd, dan kunt u al om 19:30 aansluiten.

De agenda van de fractievergadering van de VVD omvat de volgende punten:

Opening:

Mededelingen

Insprekers (die niet aan het woord zijn gekomen in de periode voor 20:00 uur)

1.     Behandeling van de onderwerpen  op de agenda van de raadsvergadering van 15 februari as.

·       Lijst van ingekomen stukken

·       Regio (?)

·       Hamerstukken:

o   Motie handhaven tot mogelijkheid instellen Rekenkamercommissie

o   Geheimhouding advies Omgevingsdienst West-Holland

·       Kennisgeving omgevingsvergunning A. de Graaflaan 31 Woubrugge

·       Schriftelijke vragen en antwoorden De Alkeburcht

·       Afscheid wethouder H.J.A. van Schooten en de gevolgen daarvan.

2.     Overige onderwerpen:

·       Lopende onderwerpen die op het moment onze aandacht vragen en waar de fractie druk mee is:

o   Huisvesting statushouders

o   ICT – bewegingen

o   Instellen duurzaamheidsplatform

o   Instellen rekenkamercommissie / Financiële verantwoording

3.     Rondvraag

4.     Sluiten.

De vergadering moet vroeg worden afgesloten omdat uw fractievoorzitter om 21:30 weer word verwacht bij een fractievoorzittersoverleg betreffende de voortgang van het proces rondom de opvolging van Harry van Schooten.

Daar waar ikzelf niet aanwezig ben zal Ton van Velzen de rol van voorzitter op zich nemen.

Neem een vriend of vriendin mee!

De fractie wil informeel! Daarvoor hebben we in 2016 een tiental avonden ruimte gereserveerd in het verenigingengebouw van de MC Alkemade, weteringlaan 22 te Oude Wetering (naast FARM). Om het makkelijk te agenderen zijn het alle vrijdagen tussen frachtie en raadsvergadering, dus deze keer op vrijdag 12 februari 2016 / aanvang 20:00 uur.  

Alle leden van de VVD zijn op deze avonden van harte welkom voor een informeel borreluurtje. Neem iemand mee die geïnteresseerd is in de politiek. U bepaalt zelf de gespreksonderwerpen. De eerste borrel is op rekening van de fractie. De rest rekent u zelf af.

Praat mee met de VVD. Formeel of informeel, altijd van de partij.

 

Paul van Emmerik

Fractievoorzitter VVD Kaag en Braassem