Discussieavond Duurzaamheid / De fractie wil informeel!

De fractie van de VVD Kaag en Braassem houdt iedere vrijdagavond, tussen fractie en raad, contactavonden voor de leden.

De Fractie wil informeel. Onder deze kop zijn wij van start gegaan met informele gespreksavonden in het verenigingsgebouw van de MC Alkemade. Na de eerste, succesvolle bijeenkomst, nu onze tweede bijeenkomst waarbij wij zeer gelukkig zijn om in het kader van duurzaamheid een geweldige spreker aan te mogen kondigen

Hans H.J. Labohm

Hans zal zijn presentatie beginnen met de opwarming van de aarde (die zo'n 18 jaar geleden vanzelf is gestopt) en de misverstanden die daarover heersen. Daarna zal hij in gaan op het duurzaamheidsbeleid - vooral zon- en windenergie waarbij hij ons kritisch mee zal nemen naar vraagstellingen als: is het wel zo duurzaam, alleen vanwege het feit dat zij weinig CO2 zouden uitstoten.

De presentatie van Hans is reeds bezocht door Mark Rutte, Frits Bolkenstein alsmede de VVD-fractie in de TK.

Natuurlijk is er na afloop de gelegenheid om vragen stellen - 'roosteren' zoals dat ook wel wordt genoemd. Dit belooft het leukste deel van deze bijeenkomst te worden.

Neem een vriend of vriendin mee!

Tot vrijdagavond 18 maart aanvang 20:00 uur en inloop vanaf 19:30 uur

Verenigingsgebouw van de MC Alkemade

Weteringlaan 22

Oude Wetering


Drs. Hans Labohm

 

Hans H.J. Labohm werd geboren in 1941. Hij studeerde economie en economische geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.Na zijn militaire dienst was hij vanaf 1967 voor het Ministerie van Defensie werkzaam bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel.In 1971 trad hij toe tot de Buitenlandse Dienst en werd hij uitgezonden naar Zweden. Na terugkeer in Nederland, in 1974, werkte hij in verschillende functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken: vanaf 1978 als plaatsvervangend Adviseur Beleidsplanning.Van 1987 - 1992 was hij plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs. Sinds september 1992 was hij als gastonderzoeker en adviseur van de directie aan het instituut Clingendael verbonden.Hij publiceerde geregeld in onder andere Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Internationale Spectator en Liberaal Reveil. Vanaf 2002 was hij als columnist aan de Amerikaanse website van 'Tech Central Station' verbonden.Na jarenlang voor DDS te hebben geblogd, schrijft hij vanaf juni 2015 voor Jalta en Climategate.nl.

 

Voor de dagelijkse blog zie:

http://climategate.nl/author/labohm/