Fractieavond van 18 april aanstaande

De fractieavond van 18 april kent belangrijke issues. Denk aan de jaarrekening 2015 en de opvang statushouders door intensievere sociale woningbouw.

Liberale vrienden en vriendinnen,

Bij dezen weer de uitnodiging voor de openbare fractievergadering van de VVD – afdeling Kaag en Braassem. Aanstaande maandag 18 april 2016 bent u weer welkom. Aanvangstijd (officieel) 20:00 uur en de plaats van vergadering is wederom in de kantine van het gemeentehuis op de tweede verdieping.

Het belooft een drukke avond te worden. Voorafgaand aan de fractievergadering zijn er tegenwoordig, vooral op aangeven van de “nieuwe” partijen, inspraakmogelijkheden gemaakt voorafgaand aan de fractie-bijeenkomsten. Dit maal word gevreesd dat een half uur voor die inspraak te kort is. Vanaf 19:00 uur word daarom al ruimte vrij gemaakt voor de woondiensten om hun ideeën en werkwijzen te vertellen aan wie het ook interesseert. Verder liggen er gevoelige dossiers op tafel aangaande Leimuiden West (Meerewijck III) en de Drechthoek II.

Doordat – mede door sterk uitgevoerde druk van de VVD – de Raad de straat op gegaan is zijn er tal van uitkomsten op vragen in het statushouders – opvang – debat. We zullen dit onderwerp zeker niet laten liggen en zijn nieuwsgierig naar uw antwoorden op vragen uit de samenleving.

Verder ligt er als “tussendoortje” (wat het natuurlijk niet is) nog de jaarrekening van 2015 als behandelstuk op tafel. De fractie is hier al twee dagdelen mee bezig geweest. We popelen om onze ervaringen met u te delen.

Hoe komt de vergadering er uit te zien deze avond:

 

Opening en mededelingen

Goedkeuren agenda

Ruimte voor Insprekers (graag tevoren even melden bij Paul van Emmerik of Ton van Velzen ) of op het mailadres fractie.vvdkaagenbraassem@gmail.com.

Behandeling Raad van 25 april aanstaande:

3                     Afscheid raadslid R. Terraneo

4                     Benoeming raadslid C.A.C. Punt (voorstel volgt)

5                     Besluitenlijst 21 maart 2016 en 11 april 2016

6                     Lijst van ingekomen stukken

7                     Hamerstuk

7          a          Programma van eisen accountantsdiensten

8                     Krediet Leimuiden West

9                     Vervolgtraject Drechthoek II

10                   Maatschappelijke Agenda 2.0

11                   Meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek

12                   Benoeming Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland

Behandeling Agenda Politiek forum

3                     Extra Sociale Woningbouw

4                     Duurzaamheidsagenda

5                     Jaarrekening 2015

6                     Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen

7                     Besluitenlijst politiek forum 21 en 30 maart 2016

8                     Terugkoppeling regiozaken

 

Wat er verder nog ter tafel komt / Rondvraag

Sluiting

Denk en praat mee met de VVD. De fractie ziet u graag verschijnen op de fractieavonden. Tevens maak ik u attent op onze informele avond voor leden en uitgenodigde gasten op de vrijdag volgend op de fractieavond. Vanaf 20:00 uur bent u welkom voor een gezellig samenzijn in het verenigingsgebouw van MC Alkemade, weteringlaan 22 te Oude Wetering. Deze avonden zijn informeel, dus GEEN agenda.

Just Be There!!

Met vriendelijke groet,

 

Paul van Emmerik / Ton van Velzen

Fractie VVD Kaag en Braassem