ALV kiest nieuwe secretaris en discussieert over partner verenigingen voor de toekomst.

In een ouderwets gezellige samenstelling werd er door de VVD leden gesproken over heden en toekomst!

De ALV van de VVD Kaag en Braassem werd niet druk bezocht, er werden wel belangrijke stappen gezet. 

Als eerste werd Roy Möllers uit Leimuiden unaniem verwelkomd als nieuwe secretaris. Het bestuur komt weer op kracht en - ook belangrijk - met jonge mensen met de twee P's. Potentieel en Power. 


Als tweede belangrijke onderwerp werd door de vergadering gesproken over het samengaan met andere afdelingen in de omgeving. Aansluiten bij Leiden / Leiderdorp / Oegstgeest / Voorschoten / Zoeterwoude of juist de andere kant op en aansluiten bij Nieuwkoop / Alphen. 

We houden het nog even geheim maar het enthousiasme naar de toekomst was duidelijk aanwezig. Misschien al vóór de verkiezingen van 2017 klaar voor PowerPlay??