23 mei aanstaande weer een fractievergadering van de VVD kaag en Braassem

De openbare fractievergadering van de VVD Kaag en Braassem is weer aanstaande. U bent van Harte welkom. 20:00 uur gemeentehuis Kaag en Braassem / kantine op de tweede verdieping.Liberale vrienden en vriendinnen

Maandag 23 mei is er weer een openbare fractievergadering van de VVD Kaag en Braassem. Als vanouds weer in het gemeentehuis, kantine op de tweede verdieping. Aanvang 20:00 uur.

Als er geen verrassingen optreden (de laatste tijd is dat niet gegarandeerd geweest) ziet de agenda van die avond er als volgt uit:

20:00 uur :  Opening vergadering

1.     Mededelingen

2.     Ruimte voor insprekers. Wanneer u in wilt spreken graag even van tevoren een seintje aan een van de fractieleden; paul@vanemmerik.com of ajmvanvelzen@gmail.com.

3.     Behandeling van de stukken van de raadsvergadering van 30 mei aanstaande:

 

3

Besluitenlijst 25 april 2016 en toezeggingenlijst

 

4

 Lijst van ingekomen stukken

 

5

Hamerstukken

 

5

a

Duurzaamheidsagenda 2016-2020

 

5

b

Jaarrekening 2015

 

5

c

Wijziging legesverordening

 

 

6

Vervolgtraject Drechthoek II

 

 

7

Extra Sociale woningbouw

 

 

8

Bestemmingsplan Noordeinde 61 Roelofarendsveen

 

 

9

Omgevingsvisie Rijnstreek (stemming leden klankbordgroep)

 

 

10

 Sluiting

 

 

 

 

4.     Behandeling van de stukken van het Politiek Forum van 30 mei as.   (Voorzitter ; Ton van Velzen

 


 

 

3

 

Perspectiefnota

 

4

 

Begrotingswijziging n.a.v. 4 maands rapportage

 

5

 

Onteigening Braassemerland deelgebied De Poelen

 

6

 

Zienswijze raad vangnetuitkering 2015

 

7

 

Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen

 

8

 

Besluitenlijsten politiek forum 25 april en 9 mei 2016

 

9

 

Terugkoppeling regiozaken

 

 

 

5.     Mededelingen over de vakantietijd

 

6.     Rondvraag

 

7.     Sluiting.

 

Denk mee met de VVD. Al onze fractievergaderingen zijn openbaar. Altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven! Als u over een onderwerp in wil spreken, meld u dan even via bovenstaande mailadressen.

De fractie is eveneens te bereiken op fractie.vvdkaagenbraassem@gmail.com