Recreatie en energietransitie: kansen of bedreigingen voor land- en tuinbouw?

Bijdrage aan LTO jaarboekje 2017.

Kaag en Braassem als echte recreatiegemeente, met extra overnachtingsmogelijkheden en een partij die recreatie op grote schaal neerzet in onze gemeente en dan zijn we in 2040 ook nog energieneutraal. De gemeenteraad heeft sterke ambities uitgesproken. Ambities die zich vertalen in een uitdagende opdracht voor mij als wethouder land-en tuinbouw, recreatie en duurzaamheid. Want waar anders dan in het open landschap, uw landschap, kunnen deze ambities worden waar gemaakt? Hoe doen we dat met draagvlak van u als grondeigenaren en uw omwonenden als het gaat om bijvoorbeeld zonneparken of een recreatief initiatief? Of is er juist draagvlak omdat u kansen ziet? Het gaat er vooral om hoe we hierbij u, als hoeder van ons mooie groene buitengebied, in uw waarde laten. En hoe pakken we dit dan samen op? Heel veel vragen die onherroepelijk leiden tot een fundamentele publieke discussie over de afweging tussen gemeentelijke ambities, economische ontwikkeling of behoud van rust en ruimte en open agrarisch landschap. En kunnen recreatie en duurzaamheidsmaatregelen het traditionele boerenbedrijf versterken of zijn het bedreigingen?. Er is geen eenduidig antwoord te geven. Want waar voor het ene bedrijf vooral schaalvergroting meer toekomst geeft is dit voor een ander een bed-and-breakfast. Er zijn zeker ook rendabele businesscases te maken voor transformatie van open land naar energieveld. Maar bij elke opgave geldt eigenlijk: we kunnen het niet zonder u! Daarom ben ik ontzettend benieuwd naar uw visie op de toekomst. Blijft u boeren? Heeft u opvolging? Hoe kijkt u of uw opvolger aan tegen recreatieve ontwikkeling op uw perceel of bijvoorbeeld op dat van uw buurman? Ziet u mogelijkheden om mee te werken aan de gewenste energieopwekking in Kaag en Braassem? 

Alle opgaven samen maken een goed gesprek noodzakelijk. Met uw vertegenwoordiging, het bestuur van de LTO, maar zeker ook met u individueel. Bij mij staat de deur open, maar ik kom ook heel graag naar u toe. Want 1 ding is zeker, vooral de landelijke opgaven voortkomend uit het klimaatakkoord van Parijs, vertaald naar regionale en lokale doelstellingen op het gebied van de energietransitie, gaan hoe dan ook impact hebben op het open landschap. En vooruitkijken en meedoen geven in mijn optiek altijd kansen. Laten we die kansen samen pakken!

Yvonne Peters-Adrian