Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Vóór een ondernemend Kaag en Braassem, het verkiezingsprogramma van de VVD Kaag en Braassem 2018 - 2022

Kaag en Braassem is een prachtige plek om te wonen, werken en recreëren. Onze dorpen worden omringd door polders, meren en molens, hebben goed bereikbare basisscholen, talrijke (sport)verenigingen met veel actieve vrijwilligers, en een grote diversiteit aan inwoners. Er is ook een groot aantal ondernemers actief in Kaag en Braassem, we hebben veel lokale werkgelegenheid en kunnen alle dagelijkse boodschappen doen. We koesteren de dorpen met hun verschillende identiteiten en gaan ons inzetten om te behouden wat we zo waardvol vinden: mooi wonen, maar ook dichtbij werken en recreëren. Maar behoud kan nooit zonder ontwikkeling! Verandering is geen bedreiging, maar biedt juist kansen. De VVD durft te veranderen en stimuleert een ondernemend Kaag en Braassem!