Column Yvonne Peters: 21 maart, gemeenteraadsverkiezingen!

21 maart, gemeenteraadsverkiezingen!

Waar gaan we het in de campagne over hebben? Als het aan het Witte Weekblad ligt gaat het de komende weken in deze krant vooral over een waterfunpark, een Drechtdoorsteek, de onkruidbestrijding en de datum waarop Kaag en Braassem energieneutraal kan zijn. Want stellingen over deze onderwerpen vindt u de komende weken terug in dat blad. Daar hebben we als VVD natuurlijk antwoord op gegeven. Maar de onderwerpen vinden we wat merkwaardig; we hebben de komende jaren veel belangrijkere vragen te beantwoorden!

Maar een paar voorbeelden:

  1. De basisscholen in veel dorpen  Kaag en Braassem zijn grotendeels verouderd. Die willen we graag herbouwen. Maar waar en hoe betalen we dat?

  2. De energietransitie komt eraan, en het is niet de vraag wanneer Kaag en Braassem daar iets aan gaat doen. Maar vooral WAAR en HOE. Dus waar komen de windmolens en HOE komen we van het (Gronings) gas af. En hoe betalen we dat, want als VVD zijn we er geen voorstander van dat de huizenbezitter volledig voor de kosten opdraait.

  3. De woningmarkt is weer volledig oververhit aan het raken. Hoe zorgen we er in onze mooie gemeente voor dat er voldoende huizen gebouwd worden voor onze starters? Uw en mijn (klein)kinderen dus. Of laten we het gebeuren dat zij worden verdrongen door bijvoorbeeld diegenen die een woning in Amsterdam, Amstelveen en Haarlem en omstreken niet meer kunnen betalen en  naar onze dorpen komen? De VVD wil blijven bouwen in alle dorpen van Kaag en Braassem, vooral voor onze eigen inwoners.

  4. Onze gemeentelijke belastingen zijn de laatste jaren, onder andere door onze inzet, elke keer een klein beetje lager geworden. Dat wordt de komende jaren een hele grote uitdaging want de precariobelasting op kabels en leidingen wordt afgeschaft. Dat scheelt  de gemeente jaarlijks 1,8 miljoen aan inkomsten. Die wil de VVD niet via de OZB aan inwoners en ondernemers opleggen, maar via bezuinigingen oplossen.

  5. Onze ondernemers doen het goed en zorgen voor veel lokale werkgelegenheid. De VVD is daar trots op. Maar er is in Kaag en Braassem geen ruimte meer voor bedrijven om uit te breiden en meer werkgelegenheid te bieden. Voor de ondernemers in de tuinbouw is de bereikbaarheid van de oude tuinbouwgebieden aan de Baan en Sotaweg en in Woubrugge een probleem. De VVD wil graag een nieuw (klein) bedrijventerrein en investeren in goede wegen. U wilt toch ook dat uw (klein)kinderen hier kunnen wonen EN werken.

Belangrijke politieke bespreekpunten voor de komende jaren, en ik kan er zo nog wel een paar meer noemen.  Stem op een partij die antwoorden geeft op de echte vragen voor de komende 4 jaar. Stem VVD Kaag en Braassem!

Yvonne Peters-Adrian

Lijsttrekker VVD Kaag en Braassem