Verkennende fase afgerond

Verkenner Floris Schoonderwoerd heeft de verkennende fase afgerond. Hij heeft vandaag de eindrapportage aangeboden aan de gemeenteraad.

Maandag 7 mei staat de eindrapportage geagendeerd voor de raadsvergadering. Naast het kennisnemen van de stukken, wordt de raad maandag gevraagd de Samenwerkingsagenda vast te stellen en de twee formateurs voor het te vormen college te benoemen.

In de eindrapportage van de verkenner staan de conclusies en aanbevelingen weergegeven. Daarnaast staat in de leeswijzer van de samenwerkingsagenda beschreven wat het doel van deze agenda is.

Wie er door de twee partijen naar voren worden geschoven als formateurs, zal komend weekend duidelijk worden.

Hieronder kunt u de eindrapportage met bijlagen downloaden: