Formateurs zijn er uit!

In aansluiting op het rapport van de verkenner, het koersdocument van de raad zijn wij als formateurs aan de slag gegaan. We kunnen nu stellen dat ons proces bijna klaar is, en dat de laatste hand gelegd wordt aan een voorstel waar de raad komende maandag een besluit over kan nemen. We kijken terug op een goed en zorgvuldig verlopen proces, waarin goed en plezierig is samengewerkt en iedereen steeds is meegenomen. Wij zullen de raad voorstellen een college te vormen met vier wethouders, waarbij de volgende vier personen voorgedragen worden als wethouder.

Floris Schoonderwoerd met als hoofd aandachtspunten in z’n portefeuille : Jeugd, omgevingsvisie, wonen en coördinerend wethouder MAG. 

Petra van der Wereld met als hoofdaandachtspunten in haar portefeuille : Zorg, recreatie en toerisme, financiën, en coördinerend wethouder voor communicatie en participatie.

Yvonne Peters met als hoofdaandachtspunten in haar portefeuille: Leefomgeving, Grondexploitaties en projecten, economie en werk en inkomen, en coördinerend wethouder Ruimte.

Inge van der Meer met als hoofdaandachtspunten in haar portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid.

Aanstaande maandag zullen wij ons rapport aanbieden aan de raad en voorafgaand aan de raadsvergadering (19.00 uur) is er een persmoment gepland, waar wij als formateurs meer tekst en uitleg kunnen geven en ons voorstel verder kunnen toelichten.

Met vriendelijke groeten,
formateurs : Ruud van der Star en Ger van Emmerik